This website uses browser storage to make it easier to use. Please check the box if you consent to this and enable accessibility option. You can find more detail here

PERSON COLL – GLYN GRIFFITHS

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd mewn cysylltiad â diflaniad Glyn GRIFFITHS ar yr 20fed o Fehefin 2021.


DIFLANIAD GLYN GRIFFITHS

Gwelwyd Glyn Griffiths, sydd yn 62 oed yn awr, ddiwethaf nos Sul 20fed o Fehefin 2021.

 

Yn gynharach y prynhawn hwnnw, rhwng hanner dydd a 12.45pm, aeth i Asda ar Heol Pontygwyndy, Caerffili.

 

Daeth swyddogion o hyd i gar Glyn (Suzuki Grand Vitara du, rhif plât X404 JRX) ger Heol y Dderwen yn Nantgarw, Rhondda Cynon Taf, ddydd Mercher 28ain o Orffennaf 2021.

 

Yn ôl y disgrifiad mae Glyn yn 5’9” o daldra, mae’n fain ac mae ganddo wallt llwyd.

 

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, lluniau neu ddelweddau fideo rydych chi’n credu y gallant ein helpu i ganfod lle mae Glyn ar hyn o bryd, defnyddiwch y ffurflen isod i’w cyflwyno.

 

Contact Information

Cysylltu â Ni

 

Os oes well gennych chi siarad â rhywun am eich gwybodaeth, ffoniwch 101, gan grybwyll 2100221975, neu gallwch anfon neges uniongyrchol ar dudalennau Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.