This web site uses browser storage to make it easier to use. Please check the box if you consent to this. You can find more detail here

North Wales Police - Murder of unidentified male

Operation Tractile - Appeal for information regarding the remains of a man found in Clocaenog forest Ymgyrch Tractile - Apêl am wybodaeth yn ymwneud â gweddillion dyn a ganfuwyd yng nghoedwig Clocaenog


Details of Incident

Operation Tractile is a murder investigation following the discovery of human remains within Clocaenog Forest, North Wales in November 2015.  Following a forensic examination the near complete skeletal remains of a man were recovered.  It is believed that the body had been in that location for several years possibly after the year 2000.

Our victim has the below general description:

Male over 54 years of age

Height - 5'8'' to 5'10 1/12''

A well built individual

He had lost all of his back teeth and had crowns on a number of his front teeth.  He had both arthritis and a joint condition, both of which affected his back.

Marks and Spencers underpants and a Pringle jumper were recovered close to the skeletal remains. Although forensic results were inconclusive, they are suspected to have belonged to the remains.

The underpants were UK Large size, waist 2" to 39".  Classic briefs in dark wine colour, being sold in the UK between 1999 and 2007.

The jumper was a V nexk style, size XL and of a dark green colour.  Enquiries with Pringle show that the jumper was manufactured between 2000 and 2004 - please see photographs.

In 2016 a facial reconstruction of the victim was completed.  Three images were produced showing what the victim would have looked like in his 50's, 60's and 70's.  Please see photographs.

We are currently eliminating possible names from our investigation based on the criteria set below:

Males with a height of less than 5'8'' and above 6'.

Males born after 1950

Ymchwiliad i lofruddiaeth yw Ymgyrch Tractile yn dilyn canfyddiad gweddillion dynol yng Nghoedwig Clocaenog, Gogledd Cymru, ym mis Tachwedd 2015.

Yn dilyn archwiliad fforensig darganfuwyd ysgerbwd dyn.  Credir bod y corff wedi bod yn y lleoliad am nifer o flynyddoedd o bosib  ar ol y flwyddyn 2000.

Dyma ddisgrifiad or's dioddefwr:

Gwryw dros 54 oed

Taldra - 5'8'' i 5'10 1/2''

Dyn mawr o gorff

Roedd wedi colli ei ddannedd ol i gyd gyda choronau ar nifer o'i ddannedd.  Roedd ganddo chrydcymalau a oedd yn effeithio ar ei gefn.

Canfuwyd trons Marks and Spencer a siwmper Pringle wrth ymyl y gweddillion.  Er bod y canlyniadau fforensig yn amhendant, credir eu bod yn perthyn i'r corff.

Roedd y trons o faint mawr, canol 36" i 39" ac yn un clasurol mewn lliw coch tywyll, wedi eu gwerthu yn y Du rhwng 1999 a 2007.

Mae'r siwmper yn un 'V Neck', maint XL o liw gwyrdd tywyll.  Ar ol gwneud ynholiadau gyda chwmni Pringle canfuwyd bod y siwmper wedi ei chreu rhwng 2000 a 2004 ac fe welir enghraifft debyg yn y llun.

Yn 2016 cynhyrchwyd adluniad o'r dyn gyda tair delwedd yn dangos sut y byddai'r dyn yn edrych yn ei 50au, 60au a'i 70au.  Mae'r delweddau i'w gweld o fewn y ffotograffau.

Rydym ar hyn o bryd yn diddymu enwau posib o'n hymchwiliad yn seiliedig ar y meini prawf isod:

Dynion llai na 5'8'' o daldra a mwy  na 6' 

Dynion wedi eu geni ar ol 1950

 

Contact Information

 

If you can help us in any way please click on the grey box below.  If you would prefer to speak to the Police, please call us on 0300 330 0101 quoting Operation Tractile

If you wish to contact us anonymously you can do so via Crimestoppers on 0800 555 111.

 

Os gallwch ein helpu ni, cliciwch ar y blwch llwyd isod. Os oes gwell gennych siarad â’r Heddlu, galwch  0300 330 0101 gan ddyfynnu Ymgyrch Tractile

Os hoffech gysylltu â ni yn ddienw, gallwch Crimestoppers ar 0800 555 111.