This web site uses browser storage to make it easier to use. Please check the box if you consent to this. You can find more detail here

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI VIỆT PHÁT HIỆN TRÊN XE THÙNG

Vào sáng sớm thứ Tư ngày 23/10/2019, cảnh sát đã phát hiện một số thi thể ở trong một xe thùng ở Essex.


THÔNG TIN

Nếu quý vị có thông tin gì về bất cứ ai được xác nhận tìm thấy ở trong xe thùng thì xin vui lòng nhấn vào nút bên dưới.

 

 

Contact Information

Nếu quý vị không thể điền vào mẫu đơn điện tử này thì xin vui lòng gọi vào số 44 207 158 0010, từ 1h trưa đến 9h tối giờ Việt Nam & để lại tin nhắn.