This web site uses browser storage to make it easier to use. Please check the box if you consent to this. You can find more detail here

North Wales Police - Holyhead Murder Investigation

Appeal for information regarding the Murder of Gerald Peter Corrigan on 19/04/2019 Apel am wybodaeth o ran Llofruddiaeth Gerald Peter Corrigan ar 19/04/2019


Details of Incident

North Wales Police are currently investigating the Murder of Gerald Corrigan in Porthdafach, Holyhead.  Mr Corrigan was struck with a Crossbow bolt in the early hours of 19/04/2019 outside his home address of Gof Du, Holyhead.  He later died from his injuries.  We are appealing for any information that may assist us with the investigation.

Mae Heddlu Gogledd Cymru ar hyn a bryd yn ymchwilio Llofruddiaeth Gerald Corrigan ym Mhorthdafarch, Caergybi.  Cafodd Mr Corrigan ein saethu a bwa croes yn oriau man 19/04/2019 y tu allan i'w gartref yn Gof Du, Caergybi.  Bu farw'n ddiweddarach o'i anafiadau.  Rydym yn apelio am unrhyw wybodaeth a all ein cynorthwyo gyda'r ymchwiliad.

Contact Information

If you can help us in any way please click on the grey box below.  If you would prefer to speak to the Police, please call us on 03003300101 quoting Operation Blue Fulgent.  If you wish to contact us anonymously you can do so via Crimestoppers on 0800555111

Os gallwch ein helpu ni cliciwch ar y blwch llwyd isod.  Os oes gwell gennych siarad a'r Heddlu galwch 03003300101 gan ddyfynnu Ymgyrch Blue Fulgent.  Os hoffech gysylltu a ni yn ddienw gallwch Crimestoppers ar 0800555111